გუნშუ

კატეგორია: სპორტული სტილები გადასვლები: 2953

gunshuგუნშუ არის უშუს სახეობა რომელიც სრულდება ჯოხით ხელში და ჯოხი გამოყენებულია როგორც იარაღი. ის წარმოშობილია უძველეს ხალხთა ნადირობიდან. უშუ-ში გუნშუ და ციანშუ განიხილება როგორც აუცილებელი უნარები. ითვლება, რომ თუ ადამიანი დაეუფლება მას, მათ სხვა უნარების შესწავლა ძალიან გაუადვილდებათ.იმისათვის რომ მიღწეული იქნეს შესწავლის დროს მაქსიმალური ეფექტი დაცული უნდა იყოს სპეციალური მოთხოვნები ჯოხის მასალასთან და ფორმასთან დაკავშირებით.